شماره تلفن : 09191232180 - 09397530445 - 09029904837

نحوه ارسال سفارش

در فروشگاه دیجی زرین پس از ثبت نام در سایت و انتخاب محصول، باید نحوه ارسال را انتخاب کنید.

ارسال در فروشگاه دیجی زرین به روش زیر می باشد:

  1. پست پیشتاز

مبالغ در نظر گرفته شده برای اسال بنابر قیمت خرید شما است. محصول پس از ثبت نهایی از طریق اداره پست پس از گذشت سه روز کاری از طرق پست در اختیار شما خواهد بود.